Kettlebell                                      

 
 

Zpráva o činnosti oddílu v roce 2018